parakletos24.com

Duszpasterstwo Akademickie oferuje propozycję kształtowania postaw chrześcijańskich poprzez upowszechnianie wartości i zasad uniwersalnej moralności we wszystkich dziedzinach życia, zwłaszcza społecznego i kulturalnego. Jest Akademickim Kołem Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży i prowadzi fundację. Duszpasterstwo koncentruje się na problematyce ochrony środowiska, na otwarte spotkania zapraszane są osobistości z różnych dziedzin życia społecznego i kulturalnego Słubic i Frankfurtu nad Odrą. Duszpasterstwo jest ekumeniczne-wartości tolerancji, szacunku i współpracy są inspiracją do poszukiwania i nawiązywania wszechstronnych kontaktów. W ramach działalności organizowane są wycieczki rowerowe, piesze pielgrzymki, wspólne spotkania przy niedzielnym obiedzie.

„Modlimy się, medytujemy, śpiewany, słuchamy katechez, nabożeństw okresowych. Możemy wam pomóc nauczyć się języka niemieckiego i polskiego w zakresie słownictwa prawniczego. Ale co najważniejsze jesteśmy przyjaciółmi, z którymi zawsze możecie znaleźć czas na rozmowę w miłej atmosferze naszego domu, jak i na przerwach pomiędzy wykładami”.